Opførsel af et Trelleborg hus -"Mosehuset" i Gadevang

Garage og Carport - skelettet 2013

September og Oktober gik med at få lavet fundamentet færdigt og i den del der skal være carport at få lagt herregårdssten. I løbet af november blev bundremmen lagt og træskelettet begyndte at tage form. Derefter arbejdede jeg intenst med at få stolperne klar, så den 10 meter lange limtræsbjælke, der skulle ligge i kip’en på garagen, kunne komme på plads.