Opførsel af et Trelleborg hus -"Mosehuset" i Gadevang

Garage og Carport - vægge 2014

April og Maj måned gik med arbejdet på taget, hvor det at lægge beton stenene gik ganske smertefrit, men forarbejdet inden lægningen og den sidste tilskæringen af stenene til skotrender, det tog tid. Men da taget nu var færdig kunne jeg gå videre med vindspærre, afstandslister og facade beklædning. en del af sommerferien gik med at skære brædder til facaden og som det fremgår af billederne herunder, mangler, der lidt endnu omkring vindues indækningerne og de smalle lister, der skal sidde uden på brædderne.