Opførsel af et Trelleborg hus -"Mosehuset" i Gadevang

Fundamentet - 2007

Vores grund ligger lige ud til et moseområde og derfor var vi lidt spændte på, om der først skulle piloteres eller om fundamentet på anden vis skulle forstærkes, så det blev noget dyrere end den standard pris Trelleborg arbejder med i deres budgetoversigt. Via 4 bore prøver blev det konstateret, at fundamentet skulle ned i 120 cm dybde modsat normalen på 90 cm, endvidere skulle fundamentet forstærkes med jern og rionet henover et nidterfundament. Så det blev lige en 50.000 mere end standardprisen.

Vi havde aftalt at entreprenøren skulle gå igang med fundamentet i marts, men pludselig en tirsdag morgen i januar kom entreprenøren og begyndte at grave. (Han havde nævnt, at han måske ville komme lidt tidligere, da mange holdt lidt igen med deres byggeprojekter pga. det stagnerende hussalg.)